Uw werkgever kan het jaarlijkse gebruik van de regeling (inclusief 80-80-100 regeling) maximeren op 1/7 deel van de gerechtigde medewerkers.

Onder de groep gerechtigde medewerkers wordt verstaan alle medewerkers die op 1 januari van het kalenderjaar zeven jaar of meer in dienst zijn, en/of alle medewerkers die op 1 januari van het kalenderjaar vijf jaar of meer in dienst zijn en voorafgaand aan de indiensttredingsdatum bij de werkgever tenminste zeven jaar in dienstverband hebben gewerkt. Aanvullend geldt dat de gerechtigde medewerker gedurende de afgelopen zeven jaren geen gebruik heeft gemaakt van het vitaliteitsverlof en geen gebruik maakt van de voormalige regeling seniorenverlof.

Voor de bepaling wanneer het aantal van 1/7 deel is bereikt, worden medewerkers die gedurende het kalenderjaar gebruik maken van het vitaliteitsverlof en de 80-80-100 regeling bij elkaar opgeteld.