Op 7 maart 2019 zijn cao-partijen een aantal tekstuele aanpassingen overeengekomen met betrekking tot de pensioenartikelen in de CAO Banken 2019-2020. Deze aanpassingen betreffen verduidelijking van bestaande teksten alsmede aanpassingen ten behoeve van de consistentie in de tekst en de actuele wetgeving. De aanpassingen zijn niet inhoudelijk van aard en veranderen niets aan de oorspronkelijk bedoelde intentie van cao-afspraken.
Lees meer over de tekstuele aanpassingen per artikel in de CAO Banken.