Uw werkgever maakt een vergoedingsregeling voor de kosten van woon-werkverkeer. Uitgangspunt is dat ten minste de kosten per enkele reis voor woon-werkverkeer tot en met 30 kilometer tegen het goedkoopste tarief van het openbaar vervoer worden vergoed. Uw werkgever kan u een vergoeding toekennen voor een reisafstand van meer dan 30 kilometer enkele reis.

Een dergelijke regeling omvat tevens de mogelijkheid van een mobiliteitsbudget.

Als uw werkgever uw vervoer geheel of ten dele in natura verzorgt, is bovenstaande niet of alleen voor het door uw werkgever niet verzorgde deel van toepassing.

Uw werkgever kan met u, als aan u op grond van voor het werk noodzakelijk autogebruik een vergoeding wordt gegeven, een afwijkende regeling voor de vergoeding van de reiskosten in het woon-werkverkeer treffen.