Deelnemende werkgevers kunnen in overleg met het vertegenwoordigend overleg een arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem ontwikkelen. Een arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem maakt het u mogelijk bronnen (zoals loonbestanddelen en/of vrije tijd) uit te ruilen tegen bepaalde doelen (zoals vergoedingen, verstrekkingen en/of vrije tijd).

In deze cao geregelde arbeidsvoorwaarden kunnen daarin worden opgenomen.