Na onderling overleg tussen u en uw werkgever kan van de pensioenrichtleeftijd worden afgeweken onder actuarieel neutrale herberekening van de uitkering.

Met wederzijdse instemming van u en uw werkgever kan deeltijdpensioen worden afgesproken.