Als u op de eerste ziektedag de leeftijd van 57,5 jaar hebt bereikt en u tenminste vijf jaar in dienst was eindigt het dienstverband als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, tenzij u schriftelijk anders te kennen geeft.