Als de situatie op de arbeidsmarkt daartoe aanleiding geeft, kan uw werkgever u in incidentele gevallen tijdelijk een hogere salariëring geven dan op grond van het bij uw werkgever geldende salarissysteem zou dienen te gelden. Het beleid zal erop gericht zijn niet meer dan incidenteel gebruik van deze mogelijkheid te maken.