Werkgevers kunnen eigen salarisschalen maken met instemming van het vertegenwoordigend overleg of de vakorganisaties. De minimum- en maximumbedragen uit de salaristabel van uw werkgever zullen nimmer lager zijn dan de corresponderende bedragen uit de salaristabellen in artikel 6.9.

De werkgever met een eigen salarissysteem zal met instemming van het vertegenwoordigend overleg bepalen, hoe zal worden omgegaan met:

  • beoordelingstoeslag;
  • promotie;
  • verlaging in functie als gevolg van reorganisatie, herziening van het functiewaarderings- of beloningssysteem of als gevolg van functioneren;
  • verlaging in functie op eigen verzoek;
  • inschaling in opleidingsfase;
  • waarneming.