De salarisschaalbedragen en functiesalarissen van de medewerkers worden per 1 juli met 1,4% verhoogd conform de salaristabellen in artikel 6.8.