De salarisschaalbedragen en functiesalarissen van de medewerkers worden per 1 maart met 2,5% verhoogd conform de salaristabellen in artikel 6.8.