De salarisschaalbedragen en functiesalarissen van de medewerkers worden per 1 januari 2019 met 2,5% en per 1 januari 2020 met 2,5% verhoogd conform de salaristabellen in artikel 6.8.