Per 1 januari 2018 worden functiesalarissen van de medewerkers verhoogd met 1,5% De bedragen uit de salaristabel in artikel 6.9 worden per die datum eveneens met dit percentage verhoogd.