De salarisschaalbedragen en functiesalarissen van de medewerkers worden structureel verhoogd respectievelijk per 1 januari 2023 met 3,5%, per 1 juli 2023 met 1% en per 1 januari 2024 met 4% conform de salaristabellen in artikel 6.9.