De medewerker heeft recht op opleiding om de vereiste ontwikkeling te realiseren en ontplooit daartoe zelf initiatieven. De werkgever ondersteunt de medewerker bij het nemen van zijn verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat de medewerker ook daadwerkelijk opleidingen kan volgen. De werkgever houdt hierbij rekening met de mogelijkheden en wensen van de medewerker rond zijn (toekomstig) functioneren.