U zorgt voor geheimhouding van alles wat u over het bedrijf van uw werkgever te weten komt, voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke plicht tot openbaarmaking.