Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de regel. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de uitzondering.

Bij het sluiten en verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd past uw werkgever de wettelijke regeling (artikel 7:668 en 7:668a BW) toe. Als er echter een aanstelling plaatsvindt in een dienstverband voor bepaalde tijd, dan is daaraan een maximum verbonden van drie jaar. Cao-partijen kunnen dispensatie verlenen.

Als uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet voor onbepaalde tijd, telt de duur van het voorafgaande arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd mee voor de totale lengte van uw dienstverband.