In afwijking van de basis arbeidsduur kan uw werkgever vanuit het bedrijfsbelang een arbeidsduur van meer dan gemiddeld 36 uur per week vaststellen. De arbeidsduur kan niet meer dan 40 uur gemiddeld per week (= 2080 uur per jaar) zijn.
Deze langere arbeidsduur kan van toepassing zijn op:
a individuele medewerkers;
b groepen van medewerkers.

Voordat uw werkgever de langere arbeidsduur van toepassing verklaart op groepen van medewerkers, zal hij hierover overleggen met zijn vertegenwoordigend overleg. Uw werkgever geeft in dat overleg de redenen aan waarom hij de langere arbeidsduur op de desbetreffende groep(en) medewerkers of functies van toepassing verklaart.