Elke werkgever gebruikt een door cao-partijen erkend systeem van functiewaardering waarbij de functies worden ingedeeld in functiegroepen. Uw werkgever publiceert het voor zijn onderneming vastgestelde systeem op zodanige wijze dat alle medewerkers hiervan kennis kunnen nemen.

Bij iedere functiegroep hoort een salarisschaal met een minimum- en maximumsalaris conform artikel 6.9.