Faciliteiten voor vakorganisaties bij uw werkgever kunnen betrekking hebben op:

 • de terbeschikkingstelling van verschillende publicatiemiddelen voor:
  • informatie over de eigen werkgever of de bedrijfstak;
  • het bekend maken van de namen van vertegenwoordigers of contactpersonen van de vakorganisaties;
  • het aankondigen van vergaderingen van de vakorganisaties, waarbij andere geïnteresseerde medewerkers ook kunnen worden uitgenodigd;
  • het publiceren van beknopte verslagen van deze bijeenkomsten;
  • de kandidaatstelling van leden voor het vertegenwoordigend overleg;
 • de terbeschikkingstelling van vergaderruimte voor bijeenkomsten. Deze vergaderruimtes kunnen alleen buiten of aansluitend aan de normale werktijden beschikbaar worden gesteld;
 • het in voorkomende gevallen gebruiken van de interne postdienst van het bedrijf.

De vakorganisaties informeren de werkgever over de te publiceren berichten en mededelingen.