Uw werkgever verleent medewerking aan fiscaal vriendelijke betaling van uw vakbondscontributie.