U werkt over wanneer u incidenteel en in opdracht van uw leidinggevende meer dan een half uur extra werkt dan de overeengekomen werktijden. Het gaat hierbij niet om verschoven werktijden in overleg met de werkgever. Naast de regels in deze cao gelden ook de regels van de arbeidstijdenwet.