Het opdoen van nieuwe ervaringen kan het inzicht vergroten in wat de medewerker wil en kan. Daarom kan in het persoonlijke ontwikkelingsgesprek ook het opdoen van andere ervaringen worden betrokken, bijvoorbeeld door interne roulatie, stage of het werken in projecten.