Als u door overwerk van twee uur of langer ’s avonds niet in de gelegenheid bent een warme maaltijd thuis te gebruiken, dan kunt u tegen overlegging van de nota de kosten daarvan declareren. Dit geldt niet als uw werkgever een maaltijd verstrekt. Eventuele loonbelasting en sociale premies over de maaltijdverstrekking zijn voor uw rekening.

Als u door overwerk twee uur langer 's avonds niet kunt eten, mag u een maaltijdpauze nemen van een half uur die meetelt voor de berekening van de overwerkvergoeding.