Werkgevers die hogere salarisschaalbedragen dan de salaristabellen in artikel 6.9 hanteren, kunnen tegen de achtergrond van de maatschappelijke context in overleg met het vertegenwoordigend overleg de salarisschalen aanpassen. Als het vertegenwoordigend overleg daarvoor kiest, kan dit overleg ook met de vakorganisaties plaatsvinden.

Bij de overgang naar de nieuwe schalen geldt het volgende:

  • als u als gevolg van toepassing van nieuwe salarisschalen in een lagere salarisschaal wordt ingedeeld, wordt aan u
    a) de garantie gegeven dat u er niet in persoonlijk functiesalaris op achteruit zal gaan, en wordt u
    b) een perspectiefgarantie gegeven van drie periodieken uit uw salarisschaal voor zover u in die schaal daarvoor nog ruimte had.
  • uw persoonlijk functiesalaris kan stijgen zodra er daarvoor ruimte is binnen de nieuwe salarisschaal.
  • een werkgever kan voor het gehele medewerkersbestand, dan wel voor één of meer groepen of in individuele gevallen, nadere afspraken over een perspectiefgarantie maken.

Als uw persoonlijke toeslagen en garanties niet in uw persoonlijk functiesalaris zijn opgenomen, blijven die in deze regeling buiten beschouwing.