Cao-partijen hebben in 2022 de mogelijkheid en wenselijkheid van verlofsparen onderzocht. Hierbij is gekeken naar de optie om verlofsparen onder te brengen bij een externe partij. Cao-partijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat er op dit moment nog een aantal, met name fiscale, knelpunten bestaan en dat een standaard kaderregeling voor verlofsparen ontbreekt. Cao-partijen hebben afgesproken de ontwikkelingen te blijven monitoren en het gesprek over de mogelijkheid en wenselijkheid van verlofsparen te hervatten zodra dit opportuun lijkt.