Cao partijen hebben gedurende de looptijd van de cao twee studie afspraken gemaakt, te weten een studie afspraak over anders werken en een studie afspraak over het pensioenakkoord.

  • De studie afspraak over anders werken richt zich op aspecten als thuiswerkbeleid, Arbovoorzieningen, kostenvergoedingen, vitaliteit en werk privé balans en heeft tot doel de actuele situatie bij de WVB-leden te inventariseren en het vormen van een gezamenlijk beeld voor toekomstig cao-beleid. 
  • De pensioenstudie heeft als doel te komen tot een raamwerk voor cao-partijen dat duidelijk aangeeft over welke onderdelen nieuwe afspraken gemaakt moeten en kunnen worden en wat de globale effecten zijn van de verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden.