In de periode van twee jaar voorafgaand aan uw pensionering of die van uw partner hebt u recht op in totaal vier dagen doorbetaald prepensioneringsverlof om cursussen over dit onderwerp te volgen.