De WVB zal als ondertekenaar van het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf minimaal twee keer per jaar uitwisseling van ‘best practices’ tussen de werkgevers agenderen tijdens ledenbijeenkomsten.