De WVB zal als ondertekenaar van het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf minimaal twee keer per jaar uitwisseling van ‘best practices’ tussen de werkgevers agenderen tijdens ledenbijeenkomsten.

Cao-partijen houden aandacht voor de doelstellingen van de participatiewet en hebben afgesproken om de eerdere samenwerking met EveryDay Heroes in 2022 te hervatten. De afspraak is gemaakt dat iedere werkgever gedurende de looptijd van de cao tenminste één Power Certificaat aanschaft van EveryDay Heroes ter waarde van € 4.000,-. Aan EveryDay Heroes zal gevraagd worden om bij de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook specifiek aandacht te hebben voor mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond.