Cao-partijen houden aandacht voor de doelstellingen van de participatiewet en hebben afgesproken om de eerdere samenwerking met EveryDay Heroes te continueren gedurende de looptijd van de cao. De afspraak is gemaakt dat iedere werkgever gedurende de looptijd van de cao tenminste één Impactpakket aanschaft van EveryDay Heroes ter waarde van € 4.000,-. Aan EveryDay Heroes zal gevraagd worden om bij de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook specifiek aandacht te hebben voor mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond.