Opzegging van uw arbeidsovereenkomst moet gebeuren tegen het einde van de maand.

De opzegtermijn is voor u één maand. De opzegtermijn voor uw werkgever is twee maanden en is niet afhankelijk van de duur van uw arbeidsovereenkomst (artikel 7:672 lid 6 BW).

Uw werkgever kan met u in uw arbeidsovereenkomst een langere voor u geldende opzegtermijn afspreken. In dat geval geldt voor uw werkgever dezelfde opzegtermijn als voor u, een en ander als bepaald in artikel 7:672 lid 8 BW.