In aanvulling op de wettelijke regeling behoudt u tijdens de vier aaneengesloten weken verlof in verband met adoptie van een kind recht op uw volledige maandinkomen.