Als u in ploegendienst of in verschoven werktijden werkt krijgt u een toeslag, die een percentage van uw uurloon is, en wel als volgt:

TijdvakToeslag
Maandag t/m vrijdag
uren van 00.00 - 07.00 uur 150%
uren van 07.00 - 21.00 uur 100%
uren van 21.00 - 07.00 uur 150%
Zaterdag
uren van 00.00 - 08.00 uur 150%
uren van 08.00 - 17.00 uur 125%
uren van 17.00 - 24.00 uur 200%
Zondag en feestdagen
uren van 00.00 - 08.00 uur 200%

Een deel van de toeslag krijgt u in geld. Het restant zit als tijdvergoeding in uw ploegenrooster verwerkt. Gestreefd wordt naar een gelijke verdeling tussen tijd en geld. 

Voor het bepalen van deze tijdvergoeding krijgen uren een gewicht als in de tabel aangegeven. De tijdvergoeding leidt niet tot een andere contractuele arbeidsduur. Als u een arbeidsovereenkomst voor minder dan gemiddeld 36 uur per week hebt kunt u de toeslag volledig in geld krijgen.

De ploegentoeslag behoort tot de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag, de deriende maand, uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw.