• De medewerkers die bij uw werkgever een vakorganisatie vertegenwoordigen worden door de betrokken vakorganisaties bij de werkgever schriftelijk aangemeld.
  • Uw werkgever zorgt dat u in situaties waarin u uw vakorganisatie vertegenwoordigt, door uw bondswerk bij uw werkgever als medewerker niet wordt geschaad. U zal niet worden beoordeeld op het functioneren als vertegenwoordiger van een vakorganisatie.
  • Als tussen u en uw werkgever hierover een geschil is ontstaan, is dat zaak voor overleg tussen uw vakorganisatie en uw werkgever. Zonodig wordt het geschil voorgelegd aan cao-partijen.