Per 1 januari 2023 wordt een eenmalig bedrag uitgekeerd van € 1.000,- bruto op voltijd basis aan alle medewerkers die op 1 januari 2023 in dienst zijn bij de werkgever. Deze uitkering geldt tevens voor uitzendkrachten, die per die datum werkzaam zijn voor de werkgever. Overige externen waaronder zzp’ers, payrollmensen en mensen die via detachering ingeleend worden vallen buiten de scope van deze afspraak. Indien de arbeidsduur lager is dan de basis arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week wordt de eenmalige uitkering naar rato aangepast.