Als uw werkgever dit nodig vindt, kan uw werkgever u tijdelijk ook andere dan uw reguliere dagelijkse werkzaamheden opdragen, voor zover dit redelijkerwijs van u mag worden verwacht. U behoudt uw maandinkomen.