Uw jaarinkomen gedeeld door 12.

*) In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de inkomensbestanddelen