Een geïndexeerde middelloonregeling heeft naast de overige voorwaarden in dit hoofdstuk tenminste de volgende elementen:

  • een opbouwpercentage van 1,75% per deelnemersjaar;
  • een maximale franchise van € 20.711,55 per 1 januari 2023 en € 21.755,41 per 1 januari 2024. De maximale franchise wordt aangepast aan de algemene loonontwikkeling van deze cao.