Een geïndexeerde middelloonregeling heeft naast de overige voorwaarden in dit hoofdstuk tenminste de volgende elementen:

  • een opbouwpercentage van 1,75% per deelnemersjaar;
  • een maximale franchise van € 19.253,53 per 1 januari 2019, en een maximale franchise van € 19.734,87 per 1 januari 2020. De maximale franchise wordt daarmee aangepast aan de algemene loonontwikkeling van deze cao.