Als u in ploegendienst of in verschoven werktijden gewerkt hebt, kunt u een gewenningsuitkering krijgen als:

  • uw toeslag meer dan 5% van uw persoonlijk functiesalaris is en vervalt; of
  • als uw toeslag met meer dan 5% van uw persoonlijk functiesalaris omlaag gaat op grond van bedrijfsorganisatorische redenen dan wel op gronde van medische afkeuring.

    De gewenningsuitkering in geval van verlaging van uw toeslag met meer dan 5% is alleen van toepassing voor zover deze vermindering niet het gevolg is van een vervanging van compensatie in geld door compensatie in tijd. U krijgt geen gewenningsuitkering als de lagere toeslag ontstaat door het verschuiven van (een deel van) de toeslag naar (meer) tijdvergoeding in uw ploegenrooster. En ook niet bij een verlaging van de toeslag als u werkt in roosters die korter zijn dan drie maanden.

    De gewenningsuitkering wordt berekend volgens het onderstaande schema en wordt na toekenning steeds aangepast met de algemene inkomensaanpassingen van de cao.