Medewerkers met een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 36 uur per week hebben recht op 144 wettelijke en op 57,6 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar. Uitgezonderd daarvan zijn de medewerkers in de leeftijdsgroep 55 t/m 59 jaar die op 1 juli 2014 in dienst waren. Zij hebben tot 1 januari 2018 recht op 144 wettelijke en op 72 bovenwettelijke vakantie-uren.

Voor de bepaling van uw leeftijd geldt de leeftijd die u in de loop van het kalenderjaar bereikt.

In geval van delen van uren worden de vakantierechten naar boven op halve of hele uren afgerond.

Bij een andere arbeidsduur of aanvang/einde van de arbeidsovereenkomst in de loop van een jaar krijgt u de vakantie-uren naar evenredigheid. Treedt u in de loop van de maand in of uit dienst, dan telt deze maand niet mee voor de vaststelling van het evenredige deel van de vakantie-uren.