De partijen bij deze cao zijn partij in de cao Private Aanvulling WW en WGA – Sector Dienstverlening – niet (semi) publiek domein, Sector 4. Deze cao heeft een looptijd tot 1 oktober 2027 en eindigt van rechtswege zonder dat daarvoor opzegging is vereist.