Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA worden gerepareerd zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord van april 2013. De premie hiervoor, inclusief de uitvoeringkosten, komt voor rekening van de medewerker. Wanneer de Stichting van de Arbeid de voorbereidende werkzaamheden ter ondersteuning van cao-partijen heeft afgerond, wordt overleg ingepland om inhoudelijk afspraken hierover te maken. Bij het maken van deze afspraken wordt rekening gehouden met de huidige WIA-bepalingen in de cao.