Zowel in het geval van een gewenningsuitkering ingevolge artikel 12 als van een gewenningsuitkering ingevolge artikel 15 is uw werkgever bevoegd daarop verhogingen van het persoonlijk functiesalaris van de betrokken medewerker geheel of ten dele in mindering te brengen. Hierbij worden uitgezonderd verhogingen uit hoofde van structurele inkomensaanpassing -ingevolge artikel 6.7 in de cao- dan wel op grond van een hogere leeftijd of toegenomen ervaring van de medewerker.