De werkgever geeft een financiële aanvulling op de wettelijke regeling voor ouderschapsverlof tot vier weken volledig doorbetaald salaris gedurende het ouderschapsverlof als het wordt opgenomen in het eerste jaar na de geboorte van het kind.

Daarnaast geldt het volgende:

  • het dienstverband blijft gedurende de periode van het (on)betaalde ouderschapsverlof gehandhaafd;
  • de arbeidsvoorwaarden worden in die periode naar evenredigheid van de (nieuwe) kortere arbeidsduur vastgesteld;
  • de personeelscondities blijven onverkort van kracht;
  • de pensioenregeling wordt gecontinueerd alsof het dienstverband wordt voortgezet zonder dat dit verlof wordt genoten;
  • na beëindiging van het verlof keert u terug in de functie die u vervulde voordat het ouderschapsverlof begon, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.