Door uw werkgever of een van de vakorganisaties ter beschikking gestelde gegevens, zullen als de inbrenger in redelijkheid daarom vraagt onder geheimhouding worden behandeld. Publicatie naar buiten van deze gegevens kan alleen met instemming van de betrokken gesprekspartners.