De werkgeversbijdrage aan vakorganisaties bedraagt tijdens deze cao-periode jaarlijks € 20,06 per medewerker.