Een arbeidsovereenkomst tussen u en uw werkgever mag, op straffe van nietigheid, geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze cao, tenzij de bepaling in deze cao een minimumkarakter heeft en de bepaling in de individuele arbeidsovereenkomst in gunstige zin voor u afwijkt.