Uw arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege uiterlijk op de dag die vooraf gaat aan de dag waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.