Als u een functie uitoefent op het salarisniveau tot en met 10 (salaristabellen in artikel 6.9), krijgt u voor overwerk een vergoeding conform de tabel in artikel 9.4.