Gedurende de looptijd van de CAO Banken 2023-2024 brengen de cao-partijen de vijf uitgangspunten van de Werkcode onder de aandacht bij de werkgevers en om gezamenlijk te verkennen op welke aspecten eventuele toekomstige cao-afspraken gewenst zijn. De vijf uitgangspunten zijn:


  1. Werk organiseren we in duurzame arbeidsrelaties,
  2. Werkenden die gelijk werk verrichten, belonen, waarderen en behandelen we gelijkwaardig,
  3. Werken bij ons betekent het vergroten van je arbeidsmarktwaarde,
  4. Goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap,
  5. Werkenden hebben toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.