Elke werkgever ontwikkelt en herijkt samen met het vertegenwoordigend overleg een beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Kernpunt daarin is het recht van de medewerker op persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. In dit beleid besteedt de werkgever extra aandacht aan de ontwikkeling en loopbaanbegeleiding van de ouder wordende medewerker.

In het kader van vitaal en wendbaar talent zal de werkgever als onderdeel van het beleid voor duurzame inzetbaarheid, in 2019 samen met het vertegenwoordigend overleg een specifiek vitaliteitsplan opstellen. Als onderdeel van dit plan inventariseert de werkgever op welke wijze medewerkers geactiveerd kunnen worden om te werken aan hun vitaliteit en wendbaarheid en vertaalt dit naar initiatieven en instrumenten. Ook werkdruk wordt in het vitaliteitsplan meegenomen. Bestaande initiatieven kunnen in dit plan worden verwerkt.