Als uw ploegentoeslag vervalt of aanzienlijk verminderd om een andere reden dan de in artikel 12 genoemde redenen (bedrijfsorganisatorische redenen of medische afkeuring), hebt u geen recht op een gewenningsuitkering conform artikel 12, tenzij:

  • u 45 jaar bent of ouder, en
  • uw ploegentoeslag meer is dan 10% van het persoonlijk functiesalaris, en
  • uw ploegentoeslag geheel vervalt of met meer dan 10% van het persoonlijk functiesalaris vermindert, en
  • het vervallen of verminderen van de ploegentoeslag niet het gevolg is van een vervanging van compensatie in geld door een compensatie in tijd.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet ontvangt u een gedeelte van de gewenningsuitkering conform de tabel in artikel 13. De grootte van dat gedeelte is afhankelijk van uw leeftijd, namelijk:

bij 45 t/m 49 jaar: 12,5% van de gewenningsuitkering conform de tabel in  artikel 13;
bij 50 t/m 54 jaar: 25,0% van de gewenningsuitkering conform de tabel in  artikel 13;
bij 55 t/m 59 jaar: 37,5% van de gewenningsuitkering conform de tabel in  artikel 13;
bij 60 jaar en ouder: 50,0% van de gewenningsuitkering conform de tabel in  artikel 13.

Artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.