Dit protocol wordt buiten werking gesteld indien tijdens de looptijd van deze cao blijkt dat, door wijzigingen in Nederlandse of Europese wetgeving of jurisprudentie, voortzetting van dit protocol in redelijkheid niet van de werkgevers kan worden gevergd. In dat geval treden cao-partijen in overleg met elkaar.

Gedurende de looptijd van de CAO Banken 2022 blijven cao-partijen in gesprek over de voortgang en implementatie van het pensioenakkoord en de consequenties voor de CAO Banken en streven ernaar om uiterlijk 1 november 2022 te komen tot nieuwe (tussentijdse) cao-afspraken over pensioen. Daarbij zullen de bestaande financiële kaders in de CAO Banken 2022 en de uitkomsten van de in 2021 uitgevoerde pensioenstudie tussen cao-partijen het vertrekpunt zijn, rekening houdend met de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel.