Dit protocol wordt buiten werking gesteld indien tijdens de looptijd van deze cao blijkt dat, door wijzigingen in Nederlandse of Europese wetgeving of jurisprudentie, voortzetting van dit protocol in redelijkheid niet van de werkgevers kan worden gevergd. In dat geval treden cao-partijen in overleg met elkaar.

De implementatie Wet Toekomst Pensioenen is uitgesteld tot 1 juli 2023. Cao-partijen blijven gedurende de looptijd van de cao in gesprek met het streven om vóór 1 juli 2023 tussentijdse pensioenafspraken te maken