Als er bij uw werkgever belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid zijn, worden de vakorganisaties gelijktijdig met het vertegenwoordigend overleg door uw werkgever geïnformeerd. In de planning van de overlegprocedure met het vertegenwoordigend overleg moet er rekening mee worden gehouden, dat de informatie desgewenst nog door de vakorganisaties met uw werkgever kan worden besproken. De conclusies van deze bespreking zullen van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming.