Met ingang van 1 januari 2022 wordt de wettelijke regeling voor geboorteverlof na de bevalling van de partner, aangevuld tot zes weken volledig betaald geboorteverlof voor de partner. De medewerker krijgt gedurende die periode zijn salaris volledig doorbetaald.