In aanvulling op de wettelijke regeling voor betaald geboorteverlof bij de bevalling van uw partner heeft de medewerker in de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2020 recht op een extra werkweek betaald geboorteverlof. In totaal heeft de medewerker in deze periode recht op twee werkweken betaald geboorteverlof. Met ingang van 1 juli 2020 geldt de wettelijke regeling, d.w.z. één werkweek volledig betaald geboorteverlof plus vijf weken geboorteverlof tegen een doorbetaling van 70% van het (maximum) dagloon.