De wettelijke regeling voor geboorteverlof na de bevalling van de partner wordt aangevuld tot zes weken volledig betaald geboorteverlof voor de partner. De medewerker krijgt gedurende die periode zijn salaris volledig doorbetaald.