Uw werkgever kan alleen van uitzendkrachten gebruik maken wanneer er sprake is van:

  • piekvorming in het werk;
  • opeenhoping van werk ten gevolge van ziekte, vakantie of vacatures;
  • een overgangsfase in de organisatie als gevolg van een structurele wijziging daarin.

Om de inzet van uitzendkrachten op vaste eigen functies te beperken zullen de werkgevers zich inspannen om gezamenlijk gemiddeld 90% van de medewerkers in eigen dienst te hebben.

Voor uitzendkrachten die werken bij de werkgever, en dezelfde werkzaamheden verrichten als medewerkers in vaste dienst van de werkgever, gelden vanaf het begin van de uitzendovereenkomst de bepalingen van de CAO Banken 2022 met betrekking tot salaris en salarisaanpassing, overwerkvergoeding en kostenvergoedingen zoals reiskosten. De inlener verzekert zich er van dat ingeleende uitzendkrachten voor wat betreft deze arbeidsvoorwaarden minimaal beloond worden volgens de CAO Banken 2022.