Uw werkgever kan alleen van uitzendkrachten gebruik maken wanneer er sprake is van:

  • piekvorming in het werk;
  • opeenhoping van werk ten gevolge van ziekte, vakantie of vacatures;
  • een overgangsfase in de organisatie als gevolg van een structurele wijziging daarin.

Om de inzet van uitzendkrachten op vaste eigen functies te beperken zullen de werkgevers zich inspannen om gezamenlijk gemiddeld 90% van de medewerkers in eigen dienst te hebben.