De aanvraagprocedure regelt uw werkgever in overleg met het vertegenwoordigend overleg. In ieder geval:

  • worden aanvragen voor vitaliteitsverlof gehonoreerd, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Als dat laatste het geval is, zal uw werkgever met u overleggen over een passende oplossing. Uw werkgever en u komen in onderling overleg overeen of en wanneer het vitaliteitsverlof wordt opgenomen;
  • blijft het dienstverband gedurende het vitaliteitsverlof bestaan;

Gedurende het vitaliteitsverlof bouwt u geen vakantie-uren op.

Als u tijdens de periode van het vitaliteitsverlof ziek wordt, loopt de periode van het vitaliteitsverlof gewoon door. Als u door ziekte het vitaliteitsverlof niet (meer) kan besteden aan het beoogde doel, zal uw werkgever in redelijkheid meewerken aan een eerdere terugkeer binnen de organisatie. Criteria zijn daarbij onder meer uw belang bij een terugkeer op de werkplek, de door uw werkgever geregelde vervanging en de verstreken duur van het vitaliteitsverlof.