U wordt beloond volgens de salarisschaal die hoort bij de functiegroep waarin uw functie is ingedeeld.
Bij de inschaling in een salarisschaal wordt aan u een bepaald functiejaar toegekend.